Wyświetl stronę jako PDF

W dniu  20 listopada  przypada Ogólnopolski Dzień Seniora - w  Gminie Stanin  świętowany  z uczestnikami Klubu Seniora "Nadzieja" w Staninie. Imprezę otworzyła kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie Anna Ostrysz. Powołała się na słowa Jana Pawła II – Na uwagę zasługują wszystkie te inicjatywy społeczne, dzięki którym ludzie starzy mogą nie tylko dbać o swoją kondycję fizyczną i intelektualną, rozwijać swoje relacje z innymi, stawać się przydatni ofiarowując innym swój czas, umiejętności i doświadczenie. Pozwala to zachować i pogłębić wartość życia.Dla seniorów i zgromadzonych gości wystąpił  Zespół Jarzębinki - uczniowie ze szkoły w  Staninie wykonując  piękne, ludowe pieśni. Refleksjami dzielił się ksiądz kanonik Zygmunt Głębicki proboszcz Parafii Stanin. Przypominał, co w życiu seniora jest ważne. Mówił o godności, doświadczeniu, unikaniu walki pokoleń, wartości wiary, wyzwań, które seniorom niosą nowe czasy.

O dotychczasowej działalności klubu seniora opowiadała kierownik Edyta Krasuska. Jak powiedziała, Kluba Nadzieja skupia ponad 50 uczestników. Są oni podzieleni na dwie grupy. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu. Chętne osoby uczestniczą w warsztatach muzycznych,  komputerowych, kulturalno tanecznych, rękodzielniczych, gimnastycznych oraz spotkaniach z lekarzami z cyklu "Zdrowy senior”.

Nie są to tylko kolejne prelekcje czy ćwiczenia. To głównie spotkania w miłym towarzystwie, wspólne rozmowy przy herbacie, zawiązane  przyjaźnie i świadczenie sobie wsparcia. Wśród uczestników jest wiele zdolnych i utalentowanych osób tworzących prace rękodzielnicze we współpracy z Elżbietą Nurzyńską. Można je było oglądać przy okazji święta. Seniorzy mają też inne talenty. Potrafią pięknie śpiewać, recytować poezje. Można było posłuchać autorskich wierszy Reginy Kachniarz. Recytacje w wykonaniu Pani Haliny Gryczon, Pani Teresy Zawadzkiej, Pani Cecylii Goławskiej oraz Pani Danuty Rodak nagrodzone były gromkimi brawami.Członkowie Klubu przedstawili swój program artystyczny przygotowany pod kierownictwem  Pani Wandy Klimek i Pani Joanny Smyk. W wierszach, piosenkach i przedstawieniu "Klimakterium" z dystansem i ogromnym poczuciem humoru przedstawili realia życia seniora.Seniorzy wysłuchali życzeń złożonych przez  przedstawicieli samorządu gminy. Na zakończenie wójt Krzysztof Kazana wręczył wszystkim pamiątkowe kotyliony Super Senior. Nie mogło zabraknąć okolicznościowego tortu i wspólnej biesiady przy akompaniamencie Jolanty Skwarek.
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com