Wyświetl stronę jako PDF

Kosz z jedzeniem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie informuje o możliwości skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy dla Najbardziej Potrzebujących. Do naszej gminy żywność dostarczana będzie  przez  Bank  Żywności w Lublinie.

Warunkiem uzyskania pomocy żywnościowej w 2021 roku jest otrzymanie skierowania z ośrodka pomocy społecznej.

Założenia programu  pomoc żywnościowa  zostały określone przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Pomoc żywnościowa  może być przekazywana osobom spełniającym kryteria do zakwalifikowania do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osobom i rodzinom znajdującym  się w trudnej sytuacji życiowej,  spełniającym kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, między innymi: ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność, bezrobocie  i  których łączny miesięczny dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego (tj. 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie.

Informujemy, iż osoby, których dochód przekracza obecnie 1542,20 zł dla osoby samotnej lub 1161,60 zł na osobę w rodzinie, nie mogą otrzymać skierowania, mimo, że korzystały z pomocy żywnościowej w ubiegłych latach.

Harmonogram wydawania skierowań, będzie publikowany na bieżąco w aktualnościch.

Efekty:

 

 

 

Do pobrania:

.doc53 KB
.doc1.11 MB

Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com