Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

przy Klubie Seniora w Staninie

Wyświetl stronę jako PDF

Mężczyzna na łóżku medycznym

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego działa w ramach projektu „Niesamodzielni i niepełnosprawni mają wsparcie w gminie Stanin” nr RPLU.11.02.00-06-0019/18. Działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne / RPO na lata 2014-2020, funkcjonuje w Klubie Seniora w Staninie pod adresem Stanin 54.

W wypożyczalni dostępny jest sprzęt:

  1. Rotor rehabilitacyjny - 3 szt.
  2. Łóżko rehabilitacyjne - 2 szt.
  3. Wózek inwalidzki - 3 szt.
  4. Czwórnóg - 4 szt.
  5. Materac przeciwodleżynowy - 4 szt.
  6. Przenośny koncentrator tlenu - 1 szt.
  7. Pionizator - 1 szt.

Celem działalności Wypożyczalni jest ograniczenie skutków niepełnosprawności i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Stanin poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej oraz korzystania z różnorodnych form rehabilitacji. Wypożyczalnia realizuje swoje cele w szczególności poprzez nieodpłatne udostępnianie osobom niepełnosprawnym sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego. 

Osoba zainteresowana wypożyczeniem sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego składa pisemny wniosek na formularzu dostępnym w siedzibie Klubu Seniora w Staninie oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Staninie. Warunkiem wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego dokumentującego potrzebę korzystania ze sprzętu z określonym czasem użytkowania.

Osoby zainteresowane wypożyczeniem sprzętu zapraszamy do kontaktu:

GOPS w Staninie
  (25) 798 11 02
  gops@stanin.pl
Kierownik Klubu Seniora
  737 198 651
  e.krasuska@gops-stanin.pl

 

Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com