Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług

Wyświetl stronę jako PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie, Stanin 62, 21 — 422 Stanin, zwany dalej  Zamawiającym „ zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 07 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Do pobrania:

.pdf534.91 KB
.pdf198.07 KB
.pdf967.82 KBJesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com