Wyświetl stronę jako PDF

Prawnik

Miło nam poinformować, że Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie rozpoczął realizację projektu „Międzygminne specjalistyczne wsparcie rodziny”w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, a także z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w Staninie, Adamowie, Krzywdzie, Serokomli, Wojcieszkowie w Woli Mysłowskiej oraz w Trzebieszowie.

Celem projektu jest rozwój specjalistycznego poradnictwa rodzinnegodla 420 osób (273 kobiet, 147 mężczyzn) na terenie gmin: Stanin, Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków, Wola Mysłowska oraz Trzebieszów.

Projekt zakłada rozwój usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym poprzez:

 •  Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i/lub rodzin zastępczych.
 • Działania profilaktyczne wspierających rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 • Pracę socjalną.

Zachęcamy do skorzystania z BEZPŁATNCH PORAD SPECJALISTÓW

 1. Prawnik
 2. Psycholog
 3. Psycholog dziecięcy
 4. Psychiatra środowiskowy
 5. Terapeuta rodzin
 6. Specjalista ds. uzależnień
 7. Specjalista ds. przemocy
 8. Poradnictwo obywatelskie  

Okres realizacji projektu:01.01.2019r. - 31.12.2020r.

Całkowita wartość projektu: 1 579 704,00 zł 

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com