Wyświetl stronę jako PDF

Podstawą prawną funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Staninie zwanego dalej ZI jest ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2024 poz. 424) oraz Uchwały Rady Gminy Stanin w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego powoływani są Zarządzeniem  Wójta Gminy Stanin na mocy zawartych porozumień pomiędzy Wójtem Gminy Stanin, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu. Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające ze specyfiki działania poszczególnych instytucji, które reprezentują, podejmują współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom doznającym przemocy oraz  przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie gminy Stanin.

Aktualnie skład ZI liczy 14 członków tj. przedstawicieli GOPS w Staninie, policji, placówek oświatowych, służby zdrowia, sądu, GKRPA w Staninie, organizacji pozarządowej.

 • Anna Ostrysz  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Staninie;
 • Agnieszka Goławska - starszy specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Staninie; Przewodnicząca  ZI
 • Ewa Szewczak - starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Staninie;
 • Edyta Krasuska – Kierownik Klubu Seniora w Staninie;
 • Katarzyna Soćko – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Staninie;
 • Katarzyna Lizoń -  starszy kurator zawodowy w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łukowie.
 • asp. szt. Andrzej Ostrowski – dzielnicowy Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim;
 • asp. Michał Karwowski – dzielnicowy Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim;
 • Beata Łazuga – pedagog Zespołu Szkół w Staninie;
 • Małgorzata Lendzion – pedagog Zespołu Szkół w Tuchowiczu;
 • Elżbieta Komorek – pedagog Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeleńcu;
 • Danuta Gajowa – pielęgniarka z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Zdrowia w Staninie” ;
 • Ewa Bielecka  - Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Fantazja w Jarczówku; Z-ca przewodniczącej  ZI
 • Karolina Posiadała – aspirant pracy socjalnej GOPS w Staninie.

Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com