Wyświetl stronę jako PDF

W dniu 20 marca 2024 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Staninie odbyła się konferencja na temat wyzwań polityki senioralnej oraz przebiegu realizacji projektu „Mental Senior” organizowana przez Stowarzyszenie „Euro Lider”. 

Temat: Konferencja dotycząca wyzwań polityki senioralnej oraz przebiegu realizacji projektu „Mental Senior”organizowana przez Stowarzyszenie „Euro Lider”.

Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in. delegacja z Gminy Wohyń w składzie: Pani Sekretarz Agnieszka Buch, Pani Dyrektor GCK Dorota Wodowska i Pan Kierownik GOPS Grzegorz Kułak. W spotkaniu uczestniczyli także inni kierownicy i przedstawiciele Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z powiatu łukowskiego i radzyńskiego oraz przedstawiciele szkół i władz lokalnych. 

Zaprezentowano przebieg i realizację projektu Mental Senior, realizowanego przez lubelskie licealistki w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Projekt ma na celu aktywizację osób starszych, ich ponowne włączenie społeczne oraz poprawę ogólnej jakości ich życia. W ramach realizacji projektu, w Klubie Seniora w Wohyniu i Suchowoli odbywają się zajęcia i warsztaty młodzieży z seniorami. 

W trakcie spotkania zaprezentowano przebieg i realizację inicjatyw w projekcie Mental Senior oraz głos zabrali eksperci:

- Pani Małgorzata Mitura-Cegłowska – psycholog
- Pani Anna Ostrysz – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie
- Pani Agnieszka Buch – Sekretarz Gminy Wohyń

Eksperci podzielili się swoimi doświadczeniami w pracy z seniorami, zakresem udzielanego im wsparcia, zrealizowanymi dotychczas inicjatywami i planowanymi działaniami.

Zważywszy na sytuację społeczną i demograficzną wszyscy zgodzili się, że wsparcie seniorów jest konieczne i inicjatywy takie jak Mental Senior są bardzo ważne i potrzebne społecznie.

Po części oficjalnej odbył się poczęstunek oraz dyskusje w kuluarach.

 
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com