Wyświetl stronę jako PDF

W dniu 1 października 2019r. Uczestnicy Klubu Seniora „Nadzieja” udali się do łukowskiego kina, aby obejrzeć film „Legiony”. Seans zaplanowany został na godz. 18.45 i trwał do godz. 21.00. Seniorzy zostali dowiezieni do Łukowa ze swoich miejscowości autobusem, a po zakończonym seansie odwiezieni do swoich domów. Uczestnicy sami dokonali wyboru repertuaru, który jak sami twierdzą: „jest bliski ich sercom”.
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com