Wyświetl stronę jako PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie informuje, że prowadzi Jawny rejestr zbiorów danych osobowych (na podstawie art.36a ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych - Dz. U z 2014 poz. 1662) , który jest dostępny w siedzibie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie;  Stanin 62; 21-422 Stanin; w pok. nr 3; od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com