Wyświetl stronę jako PDF

Na podstawie zarządzenia Nr 4/2017 Kierownika GOPS w Staninie z dnia 10.08.2017 r. w sprawie ustalenia jednego dnia pracy w tygodniu bez obsługi interesantów, informuję, iż  począwszy od  dnia  7  września  2017 roku każdy  czwartek będzie  dniem wewnętrznym  w  dziale świadczeń rodzinnych   w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Staninie. 

W tym dniu nie będą obsługiwani interesanci. Pracownicy będą prowadzić postępowania  i  wydawać  decyzje administracyjne w sprawie przyjętych wniosków. Za powstałe  niedogodności  bardzo  przepraszamy.


Kierownik GOPS w Staninie

Anna Ostrysz
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com