Wyświetl stronę jako PDF

JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ

PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do:

Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy i Osób Uzależnionych, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków; 
tel. (025) 798 09 30 

Konsultacje odbywają się w czwartki w godz. od 16:00 do 18:30

Specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ul. Wojska Polskiego 61,
tel. (025) 7987780

Porady odbywają się od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE, ul. Bernardyńska 5, 20-109 Lublin; tel. (081) 534-38-87 z filiami w:

  • Chełmie ul. Lwowska 12, 22-100 Chełm; tel. 605780345
  • Puławach ul. Słowackiego 32; 24-100 Puławy; tel. 601561250

Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides ul. Niecała 4/5a; 20-080 Lublin; tel.(081) 533-72-09 z filiami w:

  • Parczew: ul. Harcerska 8; 21-200 Parczew, tel. 504806438
  • Włodawa: ul. Żeromskiego 29; 22-200 Włodawa, tel. 504806441
  • Zamość: ul. Partyzantów 57, 22-400 Zamość, tel. 887219361Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com