Wyświetl stronę jako PDF

Gmina Stanin w 2024 roku realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024, który jest finansowany ze środków budżetu państwa.  Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów  w wieku 60 lat i  więcej. Bezpośrednim realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie.  

Program obejmuje dwa moduły:

Celem Modułu I Programu jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej. Dofinansowanie z budżetu państwa w  Module I wynosi 27.000,00 zł.

Celem Modułu II jest wsparcie gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez świadczenie „opieki na odległość” na rzecz osób w wieku 60 lat i więcej poprzez dofinansowanie kosztów użytkowania opasek bezpieczeństwa. Dofinansowanie z budżetu państwa w Module II wynosi 17.890,00 zł.

Adresatami Programu są osoby w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com