Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Wyświetl stronę jako PDF

Gmina Stanin/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie uprzejmie informuje, iż na podstawie zapisu w ogłoszeniu o otwartym naborze  partnera  z dnia 25.04.2024 r. unieważnia otwarty nabór  partnera (ogłoszony w dniu 25.04.2024 r.) w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru: Działanie: 8.5  Usługi społeczne, Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 o nr FELU.08.05-IZ.00-002/24, korzystając z prawa nie podania przyczyny powyższego.
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com