Wyświetl stronę jako PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie informuje o przystąpieniu do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka 75+" na rok 2024. 

Gmina Stanin otrzymała dotację w wysokości 50000,00 zł. 

Całkowita wartość programu w 2024 roku wynosi  83850,00 zł

Celem programu jest wsparcie finansowe samorządów gminnych w realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. Dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa gmina Stanin ma możliwość zwiększenia oferty pomocy dla osób powyżej 75 roku życia.

Usługi opiekuńcze są odpłatne. Odpłatność wyliczona zgodnie z dochodem wnioskodawcy oraz obowiązującymi przepisami prawa lokalnego, tj. Uchwałą Rady Gminy StaninLXXIX/376/2024 z dnia 21 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 2024, poz. 1880).

W ramach programu „Opieka 75+” wsparciem w formie usług opiekuńczych objęte są osoby nowe, w wieku powyżej 75 lat, które po raz pierwszy skorzystają z usług opiekuńczych, jak również osoby, które korzystały już wcześniej z usług i będą miały zwiększoną liczbę godzin usług opiekuńczych.

Nadrzędnym celem programu jest rozwój oraz poprawa dostępności do usług opiekuńczych, zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach, będących w wieku 75 lat i więcej.

 

 

Do pobrania:
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com