„Asystent  Osobisty  Osoby  z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024

Wyświetl stronę jako PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie przystąpił do realizacji Programu „Asystent  Osobisty  Osoby  z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja  2024, który jest współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W Gminie Stanin program jest realizowany w okresie od dnia 16.02.2024 r.  do dnia 31.12.2024 r.

Kwota dofinansowania wynosi: 103 907,40 zł

Całkowita wartość Programu stanowi kwota:  103 907,40 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

1. Dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

2. Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym albo traktowanymi na równi do wymienionych.


Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

  • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról
    w rodzinie;
  • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się
    z otoczeniem.

Na terenie Gminy Stanin wsparciem asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością objęto 10 osób niepełnosprawnych. 

Do pobrania:

.pdf898.75 KBJesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com