Wyświetl stronę jako PDF

Niniejsza ankieta ma za zadanie wskazanie poziomu wiedzy badanych mieszkańców na temat zjawiska przemocy domowej, instytucji wsparcia, reakcji na przemoc i satysfakcji z podejmowanych przez gminę Stanin działań w tym zakresie. Ankieta anonimowa. Uzyskane informacje posłużą do tworzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Stanin.

Link do ankiety dostępny TUTAJ lub bezpośrednio do wypełnienia poniżej
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com