Wyświetl stronę jako PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie informuje o  wyborze najkorzystniejszych ofert w ramach przeprowadzonego rozeznania rynku, którego przedmiotem zamówienia była organizacja i przeprowadzenie warsztatów/ zajęć dla uczestników Klubu Seniora działającego w ramach trwałości projektu „Aktywna jesień życia w Gminie Stanin”:

1. warsztaty muzyczne

2. gimnastyka rekreacyjna

3. zajęcia kulinarne

4. zajęcia rozrywkowo - kabaretowe

5. zajęcia pielęgnacyjno – kosmetyczne. 
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com