Rozeznanie rynku- zapytanie cenowe na organizację i przeprowadzenie warsztatów dla uczestników klubu Seniora

Wyświetl stronę jako PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie, Stanin 62, 21-422 Stanin zaprasza do złożenia ofert na:

Organizację i przeprowadzenie warsztatów/zajęć dla uczestników Klubu Seniora działającego w ramach trwałości projektu „Aktywna jesień życia w Gminie Stanin”:

  • warsztaty muzyczne
  • gimnastyka rekreacyjna
  • zajęcia kulinarne
  • zajęcia teatralno - ruchowe
  • zajęcia pielęgnacyjno – kosmetyczne. 
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com