Zmiany w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywna jesień życia w Gminie Stanin”

Wyświetl stronę jako PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie informuje, iż w dniu 11.01.2023 roku dokonano zmian w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywna jesień życia w Gminie Stanin” poprzez uszczegółowienie zapisu w Rozdziale III WARUNKI UCZESTNICTWA. § 1 Warunki uczestnictwa w projekcie pkt. 6a otrzymuje brzmienie:

„Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne, zainteresowane udziałem w projekcie, które złożyły dokumenty rekrutacyjne, wskazane w niniejszym regulaminie i spełniają wymagane kryteria dostępu:
a) Osoby, które mieszkają na terenie gminy Stanin w woj. lubelskim (osoby mieszkające
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), które mają ukończone 60 lat są w wieku poprodukcyjnym (wg. definicji GUS) oraz osoby z niepełnosprawnością, z terenów wiejskich, zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego w woj. lubelskim
w gminie wiejskiej Stanin”.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Staninie
Anna Ostrysz
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com