Wyświetl stronę jako PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej w Staninie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi.
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com