Rozeznanie rynku na wycenę usług organizacji wyjazdów

Wyświetl stronę jako PDF

Rozeznanie rynku na wycenę usług organizacji wyjazdów do teatru do Lublina oraz do kina do Łukowa dla uczestników Klubu Seniora w ramach projektu „Aktywna jesień życia w gminie Stanin ” RPLU.11.02.00-06-0124/20 skierowane do podmiotów ekonomii społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie zwraca się z prośbą o dokonanie wyceny usług organizacji wyjazdów do teatru do Lublina oraz do kina do Łukowa - zapewnienie biletów, ubezpieczenia i z transportu dla uczestników Klubu Seniora w Gminie Stanin.

Zaproszenie Podmiotów Ekonomii Społecznej do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku wycenę usług organizacji wyjazdów do teatru do Lublina, do kina do Łukowa dla uczestników Klubu Seniora w ramach projektu „Aktywna jesień życia w gminie Stanin ” RPLU.11.02.00-06-0124/20, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.2 „Aktywne włączenie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com