Zapytanie ofertowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyświetl stronę jako PDF

Stanin, dnia 22.12.2022 r.

GOPS.271.10.2022

 

Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie, Stanin 62, 21 – 422 Stanin, zwany dalej „ Zamawiającym „  zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych:  świadczenie  specjalistycznych usług  opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od  stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

 

                                                                                                                                  /-/

Anna Ostrysz
Kierownik GOPS
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com