Zaproszenie do zgłaszania się do Programu  „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 

Wyświetl stronę jako PDF

Gmina Stanin – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie przystąpił do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. 

Celem programu jest zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej, przewlekle chorym i niepełnosprawnym poprzez poprawę bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania. Bezpieczne, samodzielne funkcjonowanie w miejscu zamieszkania dla osób starszych realizowane będzie poprzez zwiększenie dostępu do „opieki na odległość” w postaci  zakupu tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi, wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji: 

⦁    przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
⦁    detektor upadku,
⦁    czujnik zdjęcia opaski,
⦁    lokalizator GPS,
⦁    funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
⦁    funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

Adresatami programu  są seniorzy 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, w szczególności prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe.

REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona jest w terminie: do 31 maja 2022r. przez pracowników socjalnych GOPS  w Staninie. Zgłoszenia do w/w Programu należy dokonać poprzez złożenie Karty zgłoszenia, którą można pobrać  w siedzibie GOPS w Staninie lub ze strony internetowej www.gops-stanin.pl w zakładce Aktualności.

Kontakt  z GOPS w Staninie :

1) telefoniczny  nr 025/6296943 lub 797584074  

2) e-mailowy na adres gops@stanin.pl
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com