Wyświetl stronę jako PDF

Informujemy, iż świadczenia wychowawcze przyznane przez GOPS w Staninie zostały ostatni raz wypłacone w miesiącu maju 2022 roku. Od 1 czerwca br. realizacją świadczenia 500+ zajmuje się wyłącznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Aby od 1 czerwca br. otrzymywać świadczenie 500+ należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2022/2023 do ZUS najpóźniej do 30 czerwca br.

Wnioski można składać tylko elektronicznie. Złożenie wniosku po 30 czerwca  będzie skutkować utratą wypłaty świadczenia za ten miesiąc. 

Wszelkie pytania dotyczące złożonych wniosków, stanu sprawy oraz terminów wypłaty świadczenia w kolejnych miesiącach   należy kierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com