Zapraszamy do składania ofert na opał dla podopiecznych GOPS

Wyświetl stronę jako PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej 1 tony węgla kamiennego. Oferta dotyczy zakupu  wraz z transportem węgla kamiennego dla podopiecznych GOPS w Staninie. Okres grzewczy 2021/2022.


Ofertę prosimy złożyć do 29.10.2021 r. na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie, Stanin 62 21-422 Stanin lub mailowo na adres info@gops-stanin.pl

BIP:  https://gopsstanin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=68&p1=szczegoly&p2=1684451

 
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com