Wyświetl stronę jako PDF

Jest to numer ogólnopolskiej infolinii dedykowany tylko dla potrzeb ww. Programu. Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez  system  Centralnej  Aplikacji  Statystycznej.

Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie skontaktuje się  telefonicznie z Państwem, ustali potrzeby i udzieli niezbędnego wsparcia przy udziale wolontariuszy, żołnierzy WOT itp. Koszty zakupów pokrywa senior.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w pierwszej kolejności wsparcia powinna udzielać najbliższa rodzina. Instytucje pomocowe działają dopiero wtedy, gdy nie ma najbliższej rodziny lub z uzasadnionych powodów ( np. kwarantanna, izolacja domowa) pomoc nie jest możliwa.
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com