Wyświetl stronę jako PDF

W związku z trwającym stanem epidemii mając na względzie dobro osób niepełnosprawnych, starszych i niesamodzielnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie poszukuje wolontariuszy do współpracy przy realizacji rządowego programu "Wspieraj Seniora", lub do wsparcia personelu domów pomocy społecznej w opiece nad mieszkańcami.

Celem programu "Wspieraj Seniora" jest zapewnienie wsparcia (robienie niezbędnych zakupów) osobom powyżej 70 roku życia, zwłaszcza samotnym i niepełnosprawnym, które zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowe potrzeby. 

Osoby które chciałyby się zaangażować w pomoc seniorom, bądź mieszkańcom domów pomocy społecznej proszone są o kontakt z GOPS w Staninie tel. (0 25) 798 11 02 lub 797 584 074, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com