Informacja dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa

Wyświetl stronę jako PDF

Wobec powyższego Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stanin publikuje dane kontaktowe do jednostek bądź miejsc, w których uzyskać można pomoc w kryzysowej sytuacji. Z poniższych numerów mogą skorzystać osoby będące ofiarą bądź świadkiem przemocy.

Zawsze w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia zadzwoń na numer alarmowy 112.

Osoby doświadczające przemocy mogą kontaktować się z pracownikami socjalnymi GOPS w Staninie realizującymi procedurę „Niebieskie Karty” , e-mail: gops@stanin.pl, tel. 25 798 11 02, 797 584 074., oraz dzielnicowymi z terenu Gminy Stanin tel. 25 797 00 07 lub 798 003 630, 734 402 459

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego, w razie konieczności również osobistego z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności i zasad bezpieczeństwa.

Ponadto osoby mogą skorzystać z lokalnych i ogólnopolskich punktów pomocy i infolinii

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stanin:

tel. 25 798 11 02, 797 584 074 numer aktywny 7.30 – 15.30

Komisariat Policji w Stoczku Łukowskim:

tel. 25 797 00 07, 798 003 630, 734 402 459

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem:

tel. 570 912 898 (numer aktywny w poniedziałki i środy w godz. 16:00 – 20:00)

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (przy PZO w Łukowie):

tel. 25 623 92 90 (radca prawny: numer aktywny w godz. 8:00 – 12:30; adwokat: numer aktywny w godz. 12:30 – 17:00)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

tel. 507 070 245 (telefon aktywny w godz. 13:00 – 19:00)

Wsparcie psychologiczne

Specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej:

tel. 667 987 876 (numer aktywny w godz. 7:00 - 15:00)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łukowie:

tel. 25 798 21 19 (numer aktywny w godz. 9:00 – 15:00)

 

Wsparcie psychologiczne i telefoniczne konsultacje dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin

Telefony ogólnopolskie, pod które można również zgłaszać sytuacje przemocy:

Centrum Praw Kobiet: 600-07-07-17

Niebieska Linia: 800-12-00-02

Feminoteka: 888-88-33-88

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży:   tel. 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: tel. 0 800 12 12 12

 

Aplikacja "Twój Parasol"

   "Twój Parasol” jest to bezpłatna aplikacja mobilna, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające wsparcie i niezbędne informacje osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (www.twojparasol.com). Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybierania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

    Infolinie przeznaczone są dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze   szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków. dyżury pełnią tam przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy.
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com