Wyświetl stronę jako PDF

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
    1. o stopniu znacznym lub
    2. o stopniu umiarkowanym, lub
    3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, ze zm.).

    Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy w:

- wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
- załatwianiu spraw urzędowych;
- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
- zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.


W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Stanin do składania kart zgłoszeniowych do Programu w terminie do 8 listopada 2022 roku w Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie lub drogą elektroniczną na adres: gops@stanin.pl

Karta zgłoszeniowa do programu – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej jest do pobrania ze strony : http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-7-do-programu-1633962971.docx

Do pobrania:
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com