Wyświetl stronę jako PDF

Z uwagi  na występujące  zagrożenie  epidemiczne  w celu sprawnego złożenia wniosku o dodatek osłonowy informujemy:

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 roku. 

UWAGA - osoby uprawnione otrzymają taką samą wysokość jednorazowego dodatku, niezależnie od miesiąca, w którym złożą wniosek.

Do wniosku o dodatek  należy dołączyć:
• nakazy podatkowe  za 2020 rok ,
• do wglądu informację o rocznych przychodach PIT - 11  lub  PIT - 40  za 2020 rok ,

Prosimy w miarę możliwości  o wpisanie we wniosku danych wnioskodawcy  i członków jego gospodarstwa domowego. 
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com