Wyświetl stronę jako PDF

W dniu 3 stycznia 2022 r. ukazała się ustawa o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1). Dodatek osłonowy ma na celu wsparcie finansowe dla osób i rodzin w związku z rosnącymi cenami energii, gazu.

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami dodatek będzie  przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody z 2020 roku nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. 

Wysokość wsparcia w ramach jednorazowego dodatku osłonowego wynosi:

  • Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego:  400 zł  lub 500 zł, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, kuchnia węglowa itp. 
  • Dla gospodarstwa 2-3 osobowego: 600 zł lub 750 zł,  gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, trzon kuchenny, kuchnia węglowa itp. 
  • Dla gospodarstwa 4-5 osobowego: 850 zł lub 1062,50 zł, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza,  kuchnia węglowa itp.   
  • Dla gospodarstwa 6 i więcej osobowego: 1150 zł lub 1437,50 zł, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, kuchnia węglowa itp.   

WAŻNE!  Chcąc uzyskać świadczenie w podwyższonej wysokości należy wcześniej zgłosić budynek  do centralnej ewidencji emisyjności budynków, w Urzędzie Gminy w Staninie pok. nr. 11 tel. 025 / 629 96 27 (deklaracja jest też dostępna na stronie gminy i na FB).

Wypłata dodatków osłonowych zostanie realizowana w 2022 roku w dwóch formach: jednorazowo (wniosek trzeba złożyć do 31.10.2022 r.)  lub w 2 równych ratach, (wtedy wniosek należy złożyć  do  31.01.2022 r.).

Wzór wniosku o dodatek osłonowy stanowi załącznik  do niniejszej informacji, jest również możliwy do pobrania  ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Obsługa dodatków osłonowych będzie realizowana w GOPS w Staninie w Dziale Świadczenia rodzinne, wnioski należy składać od dnia 17 stycznia 2022 roku. Można to zrobić również za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia br., nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022r. W tym przypadku wypłata  w pełnej wysokości  dodatku zostanie zrealizowana do dnia 2 grudnia 2022r.

Dodatek osłonowy - składanie wniosków 
Z uwagi  na występujące  zagrożenie  epidemiczne  w celu sprawnego złożenia wniosku o dodatek osłonowy informujemy:

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 roku. 

UWAGA - osoby uprawnione otrzymają taką samą wysokość jednorazowego dodatku, niezależnie od miesiąca, w którym złożą wniosek.

Do wniosku o dodatek  należy dołączyć:
• nakazy podatkowe  za 2020 rok ,
• do wglądu informację o rocznych przychodach PIT - 11  lub  PIT - 40  za 2020 rok ,

Prosimy w miarę możliwości  o wpisanie we wniosku danych wnioskodawcy  i członków jego gospodarstwa domowego. 

Do pobrania:

.pdf230.44 KBJesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com