Wyświetl stronę jako PDF

W dniu 19 sierpnia 2019 roku uczestnicy Klubu Seniora „Nadzieja” w Staninie wspólnie z pracownikami tutejszego Ośrodka zorganizowali ognisko integracyjne mające na celu promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu w wieku senioralnym. Impreza odbyła się w miejscowości Żdżary na obiekcie rekreacyjnym „Ranczo Pod Bocianami” i liczyła blisko 60 osób.

Pośród uczestników spotkania byli również zaproszenia goście m.in. przedstawiciele władz gminnych. Pomimo upału Uczestnicy Klubu Seniora, jak i zaproszeni goście skupili się wokół ogniska  śpiewając piosnki harcerskie przy akompaniamencie akordeonu. Muzyka w wykonaniu trenerki warsztatów muzycznych w Klubie Seniora Pani  Jolanty Skwarek zainicjowała również wspólny taniec.  Wszyscy Klubowicze chętnie uczestniczą w takich przedsięwzięciach. Wiek senioralny nie wyklucza możliwości rozrywki i zabawy. Zarówno zajęcia, jak i spotkania poza klubem są okazją do radości ze wspólnego przebywania. Klub istnieje od kilku miesięcy. Podczas spotkań zawiązało się wiele przyjaźni, a każda kolejna impreza zacieśnia więzi pomiędzy uczestnikami.
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com