Wyświetl stronę jako PDF

"Szanowni Państwo, Zachęcamy do udziału w  konsultacjach społecznych projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  Gminy Stanin na  lata 2021 – 2030, których celem jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Stanin o projekcie strategii oraz przedstawienie jej Wójtowi i Radzie Gminy. Informujemy, że do dnia 31 marca 2021 roku, oczekujemy na  Państwa opinie, uwagi, propozycje zmian do projektu strategii. Postulaty, opinie i propozycje zmian można zgłaszać osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną: gops@stanin.pl z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dołączonego do projektu strategii. "
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com