Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.06.2019

Wyświetl stronę jako PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia warsztatów/ zajęć dla członków Klubu Seniora w Staninie biorących udział w projekcie „Niesamodzielni i niepełnosprawni mają wsparcie w Gminie Stanin”.

W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1 Joanna Smyk, zam. Ul. Międzyrzecka 49B/16 21-400 Luków, wartość brutto za realizację Ih: 100,00 zł

Za najkorzystniejsze oferty zamówienia uznano oferty złożone przez następujących wykonawców:

Oferta nr 1 Joanna Smyk, zam. ul. Międzyrzecka 49B/16 21-400 Łuków, wartość brutto za realizację Ih: 100,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrane oferty zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym oraz uzyskały najwyższą liczbę punktów.
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com