Wyświetl stronę jako PDF

Szanowni Państwo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie planuje przystąpić w 2024 roku do Programu „Opieka wytchnieniowa„ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

W ramach programu opiekunowie mogą skorzystać z zastępstwa w sprawowaniu opieki nad osobą z niepełnosprawnością. Opieka wytchnieniowa skierowana jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Uzyskanie doraźnej i czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej pozwoli osobom zaangażowanym na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością przeznaczyć czas na niezbędny odpoczynek, regenerację oraz załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie zamierza realizować Program w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

W ramach opieki dziennej i całodobowej osoby z niepełnosprawnością otrzymują profesjonalną opiekę w dniach i godzinach ustalonych według potrzeb uczestników programu, natomiast członkowie rodzin otrzymują doraźne wsparcie w opiece nad najbliższymi.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za w/w usługi.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje oraz zgłaszać swoje potrzeby w tym zakresie u pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie, Stanin 62, 21 – 422 Stanin lub telefonicznie pod numerem (25) 629 96 43, 44 do dnia 13 listopada 2023 roku.

Informacje dostępne na stronie https://www.gov.pl/

Ankieta dla osób zainteresowanych do pobrania

Do pobrania:

.docx33.06 KBJesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com