Wyświetl stronę jako PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie informuje, że wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021 Plus. Żywność będzie pozyskiwana z Fundacji Bank Żywności  w Lublinie i  będą ją wydawały cztery organizacje tj. w Sarnowie, Jeleńcu, Goździe i Zastawiu.

W celu otrzymania skierowania należy zgłaszać się do pracowników socjalnych  od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do godz. 15.30 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie.

Pomocą żywnościową  mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj.

 -  1.823,60 zł.  w przypadku osoby samotnie gospodarującej
-   1.410,00 zł. w przypadku osoby  w rodzinie

Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel 797-584-074, 25 629 96 43, 25 629 96 44

 
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com