Podsumowanie Projektu „Aktywna jesień życia w Gminie Stanin”

Wyświetl stronę jako PDF

19 kwietnia 2023 r. odbyło się uroczyste podsumowanie Projektu „Aktywna jesień życia w Gminie Stanin” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w Lublinie, którego celem było wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych w postaci: usług opiekuńczych dla 49 osób, usług asystenckich dla 10 osób, usług rehabilitacji domowej dla 15 osób oraz w formie działalności klubu seniora dla 120 osób w wieku powyżej 60 roku życia.

W spotkaniu wzięli udział Beneficjenci Projektu oraz zaproszeni Goście. Podczas podsumowania Projektu padło dużo słów uznania i podziękowań za trud i pracę włożoną w realizację projektu na rzecz seniorów.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Seniorzy z zaangażowaniem opowiadali o przebiegu wspólnych spotkań, dzielili się doświadczeniami, wyrazili też chęć dalszego udziału w Klubie: w warsztatach zajęciowych rozwijających umiejętności i zainteresowania, a także zajęciach kulturalnych, rękodzielniczych czy gimnastyce rekreacyjnej, spotkaniach z lekarzem, policjantem, z młodzieżą szkolną, wyjazdach do kina i teatru, itp.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i miło spędzony czas.
   
Okres realizacji projektu: 1 maja 2021r. – 30 kwietnia 2023r.
Całkowita wartość projektu: 1 295 700,00 zł.
Środki wspólnotowe: 1 036 560,00 zł.
Wkład własny: 194 355,00 zł.


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

 Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com