Zapytanie ofertowe - świadczenie  specjalistycznych usług  opiekuńczych

Wyświetl stronę jako PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie, Stanin 62, 21 – 422 Stanin, zwany dalej „ Zamawiającym „  zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych:  świadczenie  specjalistycznych usług  opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od  stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com