Wyświetl stronę jako PDF

Stanin, dnia  02.06.2021r.

 

W Y N I K    N A B O R U

na  stanowisko  pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Staninie

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury  naboru na wyżej wymienione stanowisko do zatrudnienia  została wyłoniona: Pani Szewczak Małgorzata Ewa zamieszkała Celiny Włościańskie.

Uzasadnienie :  

Kandydatka w najwyższym stopniu spełniła wymagania stawiane podczas rekrutacji na wyżej wymienione wolne stanowisko. W wyznaczonym terminie złożyła wymagane dokumenty i z pozytywnym wynikiem przeszła rozmowę kwalifikacyjną.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Staninie
Anna Ostrysz

 

 
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com