WYNIK NABORU na stanowisko aspiranta pracy socjalnej

Wyświetl stronę jako PDF

Stanin, dnia  02.06.2021r.

 

W Y N I K    N A B O R U

na stanowisko aspiranta pracy socjalnej w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Staninie w ramach realizacji projektu „ Środowisko lokalne  motorem rozwoju  usług społecznych ”

 

Informujemy, iż nabór na stanowisko aspiranta pracy socjalnej w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Staninie w ramach realizacji projektu „ Środowisko lokalne  motorem rozwoju  usług społecznych ” uznaje się za nierozstrzygnięty.

 

Uzasadnienie :  

Kandydatka w wyznaczonym terminie złożyła wymagane dokumenty jednak nie spełniła wymagań stawianych podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Wobec powyższego nabór na ww. stanowisko zakończono bez wyłonienia kandydata.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Staninie
Anna Ostrysz

 

 

 

 
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com