Wyświetl stronę jako PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku w związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych: Obsługa prawna na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie w okresie od dnia 15 stycznia 2020r. do dnia 3 1 grudnia 2020 r wpłynęły cztery oferty. Oferta Kancelarii Radcy Prawnego Przemysław Smolarz okazała się ofertą najkorzystniejszą.

Do pobrania:
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com