ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT - świadczenia usług opiekuńczych

Wyświetl stronę jako PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 ) zawiadamia o ofertach złożonych do dnia 13.09.2019 roku do godz. 10.00 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt” „Niesamodzielni i niepełnosprawni mają wsparcie w Gminie Stanin- świadczenie usług opiekuńczych”.

Otwarcie ofert nastąpiło o godzinie: 10.15

Do pobrania:
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com