„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

Wyświetl stronę jako PDF

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w  procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70 proc. uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi  i   trudnościami  związanymi z mobilnością i komunikacją.

W czym pomoże asystent?

W załatwianiu spraw urzędowych,  w dotarciu do lekarzy, specjalistów, rehabilitantów, zawiezieniu  do kina, centrum handlowego, zrobieniu zakupów  wspólne z osobą niepełnosprawną, korzystaniu z edukacji, kultury itp.

Osoby zainteresowane z gminy Stanin prosimy o kontakt telefoniczny  797  584  074 lub drogą elektroniczną na adres: gops@stanin.pl
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com