Srategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stanin - kwestionariusz ankiety internetowej

Wyświetl stronę jako PDF

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że do 11 grudnia 2020 roku, został wydłużony termin na realizacje badań  ankietowych  związanych  z  opracowywaniem  strategii  rozwiązywania  problemów społecznych.

Państwa opinie, jako cenne i  ważne źródło informacji na temat konkretnych potrzeb mieszkańców, po ich skorelowaniu z  aktualną pozycją gminy i  perspektywami rozwoju, będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu jakim jest Strategia Rozwiązywania Problemów  Społecznych  Gminy  Stanin  na  lata  2021-2030. Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

 

* * * * * *  ANKIETA ONLINE  * * * * * *

 

Ankieta jest anonimowa, a  wyniki będą prezentowane wyłącznie w  formie zbiorczej. 

Zachęcamy do udziału w badaniu. 

Kierownik GOPS w Staninie Anna Ostrysz
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com