gmina stanin

breadcrumb Dzisiaj jest środa, 17 lipca 2019


 

ZMNIEJSZ KONTRASTWERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCH

 

O ośrodku

 

Rejony opiekuńcze

Ilona Dybciak:
Celiny  Szlacheckie, Celiny  Włościańskie, Wólka  Zastawska,  Zastawie, Jedlanka Osada,  Zagoździe, Jonnik, Wesołówka,

Agnieszka Goławska:
Gózd,  Anonin,  Kosuty,  Lipniak, Kij, Niedźwiadka,

Justyna Goławska:
Jeleniec, Kierzków,  Józefów , Tuchowicz, Stanin, Jarczówek, 

Katarzyna Soćko:
Borowina,  Sarnów,

Ewelina Dybciak:
Nowa Wróblina, Nowy Stanin, Stara Gąska, Stara Wróblina, Aleksandrów,  Wnętrzne , Ogniwo, Kopina,  


 


O ośrodku

O OŚRODKU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie prowadzi działalność na podstawie Statutu przyjętego uchwałą Nr XVII/97/2015 Rady Gminy Stanin z dnia 18 grudnia 2015 r. oraz Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego, jako załącznik do Zarządzenia nr 10/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie z dnia 31 grudnia 2012r. GOPS jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, podległą Radzie Gminy Stanin, powołaną do realizacji zadań własnych gminy  oraz zadań zleconych gminie przez administrację rządową  z zakresu pomocy społecznej.

Celem działalności Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Aby osiągnąć powyższy cel podejmowane są działania o charakterze profilaktycznym, kompensacyjnym,  motywacyjnym i wspierającym zmierzające do życiowego usamodzielnienia  osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, w szczególności poprzez:

  • zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, których osoby i rodziny nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
  • umożliwienie osobom i rodzinom życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
  • wspomaganie osób i rodzin w wysiłkach podejmowanych w celu zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb.

 

PRACOWNICY GMINNEGO  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W STANINIE

ANNA OSTRYSZ
Kierownik
tel. (25) 798 11 02 wew. 33  
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

AGNIESZKA KACHNIEWSKA
Główny Księgowy
tel. (25) 798 11 02 wew. 33
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

 

Dział świadczeń rodzinnych

JOANNA GRZYB
Samodzielny Referent
stac. (25) 753 18 13
kom. 530 729 258
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

KATARZYNA GAJOWA
Starszy referent
stac. (25) 753 18 13
kom. 530 729 258
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. EWA BIELECKA
Samodzielny referent 
stac. (25) 753 18 13
kom. 530 729 258
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


OLGA MUCHA
Referent d/s świadczeń rodzinnych
stac. (25) 753 18 13
kom. 530 729 258
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. AGNIESZKA NIEDZIÓŁKA
Pomoc Administracyjna
stac. (25) 753 18 13
kom. 530 729 258
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

 

Dział  pomocy  społecznej 

AGNIESZKA GOŁAWSKA
Specjalista Pracy Socjalnej
stac. (25) 798 11 02 wew. 34
kom. 797 584 074
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

JUSTYNA GOŁAWSKA
Specjalista Pracy Socjalnej
stac. (25) 798 11 02 wew. 34
kom. 797 584 074
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. KATARZYNA SOĆKO
Starszy Pracownik Socjalny
stac. (25) 798 11 02 wew. 34
kom. 797 584 074
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ILONA  DYBCIAK
Pracownik Socjalny
stac. (25) 798 11 02 wew. 34
kom. 797 584 074
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. EWELINA DYBCIAK
Pracownik Socjalny
stac. (25) 798 11 02 wew. 34
kom. 797 584 074
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

 

ASYSTENT RODZINY

IWONA SZEPIETOWSKA - RĘDZIO
Młodszy Asystent Rodziny
kom. 519 166 791

 

REJONY OPIEKUŃCZE  PRACOWNIKÓW  SOCJALNYCH 

Ilona Dybciak:
Celiny  Szlacheckie, Celiny  Włościańskie, Wólka  Zastawska,  Zastawie, Jedlanka Osada,  Zagoździe, Jonnik, Wesołówka,

Agnieszka Goławska:, 
Gózd,  Anonin,  Kosuty,  Lipniak, Kij, Niedźwiadka,

Justyna Goławska:
Jeleniec, Kierzków,  Józefów , Tuchowicz, Stanin, Jarczówek, 

Katarzyna Soćko:
Borowina,  Sarnów,

Ewelina Dybciak:
Nowa Wróblina, Nowy Stanin, Stara Gąska, Stara Wróblina, Aleksandrów,  Wnętrzne , Ogniwo, Kopina,