gmina stanin

breadcrumb Dzisiaj jest wtorek, 19 stycznia 2021


 

ZMNIEJSZ KONTRASTWERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCH

 

O ośrodku

 

Rejony opiekuńcze

A.Goławska:
Kosuty,  Kopina,  Niedźwiadka,  Kij, Ogniwo, Wnętrzne,  Aleksandrów,  Gózd,  Lipniak;

J.Goławska:
Jeleniec,  Kierzków,  Józefów , Tuchowicz,  Stanin,  Zagoździe,  Zastawie,  Wólka Zastawska, Jedlanka  Osada;

K.Soćko:
Sarnów, Borowina,  Jonnik, Stara  Gąska,  Stara Wróblina, Celiny  Szlacheckie, Celiny  Włościańskie;   

Z.Krasucka:
Wesołówka,  Jarczówek,  Nowy  Stanin, Nowa  Wróblina,  Anonin.


 


O ośrodku

O OŚRODKU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie prowadzi działalność na podstawie Statutu przyjętego uchwałą Nr XVII/97/2015 Rady Gminy Stanin z dnia 18 grudnia 2015 r. oraz Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego, jako załącznik do Zarządzenia nr 10/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie z dnia 31 grudnia 2012r. GOPS jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, podległą Radzie Gminy Stanin, powołaną do realizacji zadań własnych gminy  oraz zadań zleconych gminie przez administrację rządową  z zakresu pomocy społecznej.

Celem działalności Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Aby osiągnąć powyższy cel podejmowane są działania o charakterze profilaktycznym, kompensacyjnym,  motywacyjnym i wspierającym zmierzające do życiowego usamodzielnienia  osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, w szczególności poprzez:

  • zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, których osoby i rodziny nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
  • umożliwienie osobom i rodzinom życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
  • wspomaganie osób i rodzin w wysiłkach podejmowanych w celu zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb.

 

PRACOWNICY GMINNEGO  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W STANINIE


ANNA  OSTRYSZ
Kierownik
tel. (25) 798 11 02 wew. 33  
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 
AGNIESZKA  KACHNIEWSKA
Główny  księgowy
tel. (25) 798 11 02 wew. 33
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 
OLGA  MUCHA
Sekretarka
tel.  (25) 798 11 02 wew. 34
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Dział  świadczeń  rodzinnych

JOANNA GRZYB
Samodzielny referent
tel. stac. (25) 753 18 13, tel. kom. 530 729 258
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

IRENA ANTOLIK
Samodzielny referent
tel. stac. (25) 753 18 13, tel. kom. 530 729 258
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

KATARZYNA GAJOWA
Samodzielny referent
tel. stac. (25) 753 18 13, tel. kom. 530 729 258
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

MONIKA SÓJKA
Samodzielny referent
tel. stac. (25) 753 18 13, tel. kom. 530 729 258
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dział pomocy społecznej

AGNIESZKA GOŁAWSKA
Specjalista pracy socjalnej
tel. stac. (25) 798 11 02 wew. 34, tel. kom. 797 584 074
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

JUSTYNA GOŁAWSKA
Specjalista pracy socjalnej
tel. stac. (25) 798 11 02 wew. 34, tel. kom. 797 584 074
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

KATARZYNA SOĆKO
Starszy pracownik socjalny
tel. stac. (25) 798 11 02 wew. 33, tel. kom. 797 584 074
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ZOFIA KRASUCKA
Specjalista pracy socjalnej
tel. stac. (25) 798 11 02 wew. 33, tel. kom. 797 584 074
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

EWA BIELECKA
Aspirant pracy socjalnej
tel. kom. 737 197 355
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Asystent rodziny

IWONA SZEPIETOWSKA - RĘDZIO
Młodszy asystent rodziny
tel. kom. 519 166 791

Kierownik Klubu Seniora
Edyta Krasuska
tel. kom. 737 198 651

 

REJONY   OPIEKUŃCZE  PRACOWNIKÓW  SOCJALNYCH

Agnieszka Goławska:
Kosuty, Kopina, Niedźwiadka, Kij, Ogniwo, Wnętrzne, Aleksandrów, Gózd, Lipniak;

Justyna Goławska:
Jeleniec,  Kierzków, Józefów , Tuchowicz, Stanin, Zagoździe, Zastawie, Wólka Zastawska, Jedlanka Osada;

Katarzyna Soćko:
Sarnów, Borowina, Stara Wróblina, Celiny Szlacheckie, Celiny Włościańskie;

Zofia Krasucka:
Wesołówka, Jarczówek, Nowy Stanin, Nowa Wróblina, Anonin, Jonnik, Stara Gąska