gmina stanin

breadcrumb Dzisiaj jest wtorek, 19 stycznia 2021


 

ZMNIEJSZ KONTRASTWERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCH

 

 


Odbiór żywności z POPŻ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie informuje, iż w dniu 24.04.2018r.  dotarła ostatnia dostawa żywności
w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Osoby, które posiadają skierowania mogą odbierać żywność w następujących punktach zgodnie z poniższym harmonogramem:

Budynek OSP w Jeleńcu: 25.04.2018r. od godz. 10.00 do 20.00    

Budynek po zlewni mleka w Tuchowiczu: 26.04.2018r. od godz. 10.00 do 18.00 

oraz 27.04.2018r. od godz. 10.00. do 14.00

Świetlica wiejska w Zastawiu: 25.04.2018r. od godz. 17.00 do 20.00 

oraz 26.04.2018r. od godz. 17.00 do 20.00

Budynek OSP w Sarnowie: 25.04.2018r. od godz. 17.00 do 20.00

 

Ogłoszenie o naborze - Usługi społeczne i zdrowotne

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne  o nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-003/17, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu - załącznik nr 1 (do pobrania)

Informacja dotycząca zmian w świadczeniach rodz. i wych. dla rodzin

SWIADCZENIA-RODZINNEGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie  informuje, że w dniu 7 lipca 2017 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. 

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

1.Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko  

 

Czytaj więcej: Informacja dotycząca zmian w świadczeniach rodz. i wych. dla rodzin

Dzień wewnętrzny w świadczeniach rodzinnych w GOPS

Na podstawie zarządzenia Nr 4/2017 Kierownika GOPS w Staninie z dnia 10.08.2017 r. w sprawie ustalenia jednego dnia pracy w tygodniu bez obsługi interesantów, informuję, iż  począwszy od  dnia  7  września  2017 roku każdy  czwartek będzie  dniem wewnętrznym  w  dziale świadczeń rodzinnych   w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Staninie. 

W tym dniu nie będą obsługiwani interesanci. Pracownicy będą prowadzić postępowania  i  wydawać  decyzje administracyjne w sprawie przyjętych wniosków. Za powstałe  niedogodności  bardzo  przepraszamy.


Kierownik GOPS w Staninie

Anna Ostrysz

Komunikat dotyczący naboru wniosków

Komunikat dotyczący naboru wniosków na świadczenia wychowawcze , rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla rodzin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 roku można składać wnioski o 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018. 

Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +” oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest ustalane na okres roku – od dnia 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku. Natomiast zasiłki rodzinne z należnymi dodatkami, specjalne zasiłki opiekuńcze ustalane są na nowy okres rozpoczynający się od 1 listopada 2017 roku i trwający do 31 października 2018 roku.

Korzystanie z wyżej wymienionego wsparcia dla rodzin w nowym okresie świadczeniowym wymaga złożenia wniosku. Dotyczy to rodzin pobierających świadczenia, jak i tych, które zamierzają dopiero do niego dołączyć. 

Zgodnie z zapisami ustawowymi złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję przyznania i wypłaty świadczenia wychowawczego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego do 31 października tego roku. 

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i FA oraz ich wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczeń za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Czytaj więcej: Komunikat dotyczący naboru wniosków