gmina stanin

breadcrumb Dzisiaj jest sobota, 27 lutego 2021


 

ZMNIEJSZ KONTRASTWERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCH

 

 


Srategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stanin - kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że do 11 grudnia 2020 roku, został wydłużony termin na realizacje badań  ankietowych  związanych  z  opracowywaniem  strategii  rozwiązywania  problemów społecznych.

Państwa opinie, jako cenne i  ważne źródło informacji na temat konkretnych potrzeb mieszkańców, po ich skorelowaniu z  aktualną pozycją gminy i  perspektywami rozwoju, będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu jakim jest Strategia Rozwiązywania Problemów  Społecznych  Gminy  Stanin  na  lata  2021-2030. Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

 

* * * * * *  ANKIETA ONLINE  * * * * * *

 

Ankieta jest anonimowa, a  wyniki będą prezentowane wyłącznie w  formie zbiorczej. 

Zachęcamy do udziału w badaniu. 

 

Kierownik GOPS w Staninie

 

Anna Ostrysz

 

Program „Wspieraj Seniora”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie przystąpił do realizacji Programu „Wspieraj Seniora”.

Program skierowany jest do osób w wieku powyżej 70 roku życia,  zwłaszcza samotnych i niepełnosprawnych, które w czasie pandemii pozostają w domu i nie mogą skorzystać z pomocy rodziny lub sąsiadów. Pomoc jest realizowana w postaci usługi polegającej na zrobieniu niezbędnych zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, lekarstwa ).

1460x616

Seniorzy mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr 22 505 11 11

Czytaj więcej: Program „Wspieraj Seniora”

Zostań wolontariuszem

W związku z trwającym stanem epidemii mając na względzie dobro osób niepełnosprawnych, starszych i niesamodzielnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie poszukuje wolontariuszy do współpracy przy realizacji rządowego programu "Wspieraj Seniora", lub do wsparcia personelu domów pomocy społecznej w opiece nad mieszkańcami.

WOLONTARIAT-1

Czytaj więcej: Zostań wolontariuszem

Informacja dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa

Obecna sytuacja związana z epidemią może powodować nasilenie konfliktów i zachowań przemocowych między domownikami. Obciążenie psychiczne spowodowane izolacją, zaburzeniem dotychczasowego rytmu życia, narastające napięcie i lęk często przeradza się w agresję wymierzoną w siebie lub innych.

W takich sytuacjach jak obecna, bardzo ważna jest również solidarność społeczna, apelujemy zatem o odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za osoby z naszego sąsiedztwa. Jeżeli jesteśmy świadkiem przemocy, zgłośmy to policji lub pod któryś z numerów interwencyjnych. Możemy w ten sposób ocalić czyjeś zdrowie lub nawet życie.

Czytaj więcej: Informacja dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa