gmina stanin

breadcrumb Dzisiaj jest sobota, 27 lutego 2021


 

ZMNIEJSZ KONTRASTWERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCH

 

 


Porady specjalistów

Miło nam poinformować, że Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie rozpoczął realizację projektu „Międzygminne specjalistyczne wsparcie rodziny”w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, a także z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w Staninie, Adamowie, Krzywdzie, Serokomli, Wojcieszkowie w Woli Mysłowskiej oraz w Trzebieszowie.

Celem projektu jest rozwój specjalistycznego poradnictwa rodzinnegodla 420 osób(273 kobiet, 147 mężczyzn) na terenie gmin: Stanin, Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków, Wola Mysłowska oraz Trzebieszów.

Projekt zakłada rozwój usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym poprzez:

 - Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i/lub rodzin zastępczych.

- Działania profilaktyczne wspierających rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

- Pracę socjalną.

Zachęcamy do skorzystania z BEZPŁATNCH PORAD SPECJALISTÓW: 

  • Prawnik

  • Psycholog

  • Psycholog dziecięcy 

  • Psychiatra środowiskowy 

  • Terapeuta rodzin

  • Specjalista ds. uzależnień

  • Specjalista ds. przemocy 

  • Poradnictwo obywatelskie 

 

Okres realizacji projektu:01.01.2019r. - 31.12.2020r.

 

Całkowita wartość projektu: 1 579 704,00 zł 

 

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.