gmina stanin

breadcrumb Dzisiaj jest sobota, 23 stycznia 2021


 

ZMNIEJSZ KONTRASTWERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCH

 

 


Informacja KRUS

krus kwadrat

 

1.04.2016r. mija ostateczny termin powrotu do ubezpieczenia w KRUS.

załącznik scan z krus


 

Świadczenie wychowawcze - informacja o Programie Rodzina 500+

     Do realizacji  ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  i do prowadzenia postępowań  w sprawach świadczenia wychowawczego Wójt Gminy Stanin wyznaczył  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie.


      500plusProgram Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę, wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

      Szacujemy, iż w gminie Stanin  wsparcie w formie świadczenia wychowawczego otrzyma minimum 1800 dzieci.

Z uwagi  na tak dużą liczbę  wnioskodawców i szczególnie trudne warunki lokalowe Ośrodka  Wójt Gminy Stanin  zdecydował, iż wnioski na program 500+ będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 roku w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Staninie  adres: Stanin 105,  21-422 Stanin.

 

 

Czytaj więcej: Świadczenie wychowawcze - informacja o Programie Rodzina 500+

Nowe kryteria dochodowe

Nowe kryteria dochodowe Świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej

Jawny rejestr zbiorów Danych Osobowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie informuje, że prowadzi Jawny rejestr zbiorów danych osobowych (na podstawie art.36a ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych - Dz. U z 2014 poz. 1662) , który jest dostępny w siedzibie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie;  Stanin 62; 21-422 Stanin; w pok. nr 3; od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.