gmina stanin

breadcrumb Dzisiaj jest środa, 5 sierpnia 2020


 

ZMNIEJSZ KONTRASTWERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCH

 

 


Informacja dotycząca zmian w świadczeniach rodz. i wych. dla rodzin

SWIADCZENIA-RODZINNEGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie  informuje, że w dniu 7 lipca 2017 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. 

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

1.Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko  

 

Czytaj więcej: Informacja dotycząca zmian w świadczeniach rodz. i wych. dla rodzin

Komunikat dotyczący naboru wniosków

Komunikat dotyczący naboru wniosków na świadczenia wychowawcze , rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla rodzin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 roku można składać wnioski o 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018. 

Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +” oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest ustalane na okres roku – od dnia 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku. Natomiast zasiłki rodzinne z należnymi dodatkami, specjalne zasiłki opiekuńcze ustalane są na nowy okres rozpoczynający się od 1 listopada 2017 roku i trwający do 31 października 2018 roku.

Korzystanie z wyżej wymienionego wsparcia dla rodzin w nowym okresie świadczeniowym wymaga złożenia wniosku. Dotyczy to rodzin pobierających świadczenia, jak i tych, które zamierzają dopiero do niego dołączyć. 

Zgodnie z zapisami ustawowymi złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję przyznania i wypłaty świadczenia wychowawczego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego do 31 października tego roku. 

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i FA oraz ich wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczeń za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Czytaj więcej: Komunikat dotyczący naboru wniosków

Świadczenie wychowawcze - informacja o Programie Rodzina 500+

     Do realizacji  ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  i do prowadzenia postępowań  w sprawach świadczenia wychowawczego Wójt Gminy Stanin wyznaczył  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie.


      500plusProgram Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę, wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

      Szacujemy, iż w gminie Stanin  wsparcie w formie świadczenia wychowawczego otrzyma minimum 1800 dzieci.

Z uwagi  na tak dużą liczbę  wnioskodawców i szczególnie trudne warunki lokalowe Ośrodka  Wójt Gminy Stanin  zdecydował, iż wnioski na program 500+ będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 roku w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Staninie  adres: Stanin 105,  21-422 Stanin.

 

 

Czytaj więcej: Świadczenie wychowawcze - informacja o Programie Rodzina 500+

Informacja KRUS

krus kwadrat

 

1.04.2016r. mija ostateczny termin powrotu do ubezpieczenia w KRUS.

załącznik scan z krus